fbpx

Profil
Nastavenia nástrojov

Subscription:
Pokročilé Plán

You can access up to 10 instruments for in-depth analysis and up to 10 for general trend analysis.

Upgrade Plan

Primárne nástroje

Prístup k obchodným signálom na hĺbkovú analýzu máte len pre vybrané nástroje.

Sekundárne nástroje

Prístup k obchodným signálom pre všeobecnú analýzu trendov máte len pre vybrané nástroje.

Save Instrument

Vyberte nástroje, pre ktoré chcete získať prístup k obchodným signálom, a kliknite na tlačidlo nižšie pre ich uloženie