fbpx

Създаден абонамент

Вашият абонамент за членство беше създаден успешно.
Можете да започнете да получавате сигнали за търговия за избраните от вас инструменти.

Безплатният ви пробен период приключва на 08 September 2023 където ще започне цикълът на фактуриране и ще бъдете таксувани.
Можете да прекратите абонамента си или да промените плана за фактуриране по всяко време.