fbpx

Създаден абонамент

Вашият абонамент за членство беше създаден успешно.
Можете да започнете да получавате сигнали за търговия за избраните от вас инструменти.

Безплатният ви пробен период приключва на 12 февруари 2024 г. където ще започне цикълът на фактуриране и ще бъдете таксувани.
Можете да прекратите абонамента си или да промените плана за фактуриране по всяко време.